Ανακοίνωση Σεμιναρίου - Aikido North Athens Dojo

Με χαρά ανακοινώνεται το σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο dojo την 17η Δεκεμβρη και ωρα 20:30. Προσκεκλημένος ο Γιώργος Μαργαρίτης, 3o Dan.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic