Νέο πρόγραμμα περιόδου 2016/2017

Τα μαθήματα της νέας περιόδου (2016/2017) ξεκινούν τη Δευτέρα 05/09/2016 (Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη 21.00-22.00).


Τα μαθήματα όπλων (jo-bokken) ξεκινούν το Σάββατο 24/09, 16.00-17.15


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic