Σεμινάριο Aikido North Athens

To Aikido North Athens οργανώνει σεμινάριο Aikido με τον Christophe Depaus sensei, 5o Dan Aikikai, στις 12-13 Νοεμβρίου 2016. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην καρτέλα "seminars".


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic