Συμμετοχή του Aikido North Athens στο σεμινάριο του Michel Erb

Νέο βίντεο από την συμμετοχή του Aikido North Athens στο σεμινάριο που διοργάνωσε η Hellenic Aikido Union στην κλειστή αίθουσα του Ολυμπιακού σταδίαου Αθηνών.The participation of Aikido North Athens in the seminar organized by the Hellenic Aikido Union in the closed hall of the Athens Olympic stadium. February 23-24 2019 :


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic